תנאי השימוש באתר/תקנון:

החנות משמשת כחנות וכאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים.
תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך ובין החנות, לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
החנות תאפשר לך לקנות מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
ביטול עסקה:
הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981(להלן:החוק).
ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ- 100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.
אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח כבר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.
החזרת מוצר הגייני: מוצר הגייני אשר נפתח/ בוצע שימוש, לא יתקבל חזרה על ידי החנות.
 
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות במחיר המוצר או בתיאור המוצר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצע מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
אספקת המוצרים:
החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א – ה, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. זמני אספקה לכל היותר עד 14 ימי עסקים לכל היותר.
אספקת המוצרים תעשה באמצעות דואר ישראל(רשום)/ שליח לבית הלקוח (דואר ישראל).
דמי משלוח:
דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות (סוקולוב 8 חולון).
שירות לקוחות:
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות.
טלפון / פקס: 03-501-0050
נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
אבטחת מידע פרטיות בחנות:
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
האתר עומד בתקני אבטחה PCIDSS.
כל העברה של מס’ כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
הגבלת פרטיות:
החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.
כללי:
הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.
החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח.
בלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות.
חברת “דיל אלקטריק” תשמח לעמוד לרשותכם.
טלפון / פקס: 03-501-0050